Højskoleeftermiddag

09.05.2017 kl. 14:30 - 16:30

Pastor Ole Juul, Hadsten:
”At binde mørkets fyrste”.

Ole Juul vil belyse opstandelsestanken og opstandelsestroen, som den kommer til udtryk i religionsskiftet i Danmark omkring år 1000 og som den levende er beskrevet i Martin A. Hansens store værk ”Orm og tyr” fra 1952. Desuden vil Ole Juul med udblik til Martin A. Hansens fiktion pege på, hvordan samme opstandelsestanke og -tro får et litterært udtryk i novellerne ”Agerhønen”, ”Høstgildet” og ”Påskeklokken”.

<- Tilbage