Viborg Domkirke - for hele familien

I løbet af året er der i Viborg Domkirke flere gudstjenester der er tilrettelagt for børn med deres familie.

 

Familiegudstjeneste lørdag den 2. september kl. 14.00

Familiegudstjeneste lørdag den 18. november kl. 14.00

Julegudstjeneste for børn søndag den 24. december kl. 10.00

Familiegudstjeneste lørdag den 27. januar kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste lørdag den 10. februar kl. 10.00


Domkirkens korarbejde

Korsang udgør en stor del af Domkirkens børne- og ungdomsarbejde.

Fra 2. klassetrin kan børn begynde at synge i Viborg Domkirkes Korskole – der skal aflægges en lille stemmeprøve inden optagelse i Korskolen. Nye hold starter hvert år sidst i januar måned.

Efter at have sunget et år i Korskolen er der optagelse til Viborg Domkirkes Børnekor.

Viborg Domkirkes Børnekor er et kor bestående af børn i alderen 10-13 år. Koret synger ved enkelte gudstjenester og andre arrangementer i årets løb, bl.a. Luciaoptog forskellige steder.

Viborg Domkirkes Ungdomskor består af ca. 35 unge i alderen 12-18 år, der kommer fra Viborg og opland. Ungdomskoret synger i Viborg Domkirke, både ved højmesser, musikgudstjenester og koncerter.

Medlemmer optages først og fremmest fra Domkirkens Børnekor efter optagelsesprøver, der sædvanligvis holdes i januar og juni.

Læs mere om korene HER

Billeder fra reformationsfejring 2017 i Viborg Domkirke


Babysalmesang

Velkommen til babysalmesang i Sognegården ved Viborg Domkirke! 

 

Babysalmesang varer 30-45 min med efterfølgende kaffe/the og saft.

Undervisningen varetages af Susanne Klausen - konservatorieuddannet fløjtenist.

Tilmelding kun på mail til Susanne Klausen på:  skl11b@youmail.dk

Babysalmesang er gratis og afholdes over 8 torsdage. Det næste hold starter til efteråret.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sussanne Klausen på tlf. 22 88 89 13

 

Susanne Klausen skriver om forløbene: 

Vi skal synge de dejligste og mest kendte salmer - vi skal lege med hånddukker og instrumenter - vi skal danse - vi skal lytte til fløjtemusik - vi skal puste sæbebobler og meget meget mere!

Kort sagt: vi skal have det rigtig sjovt!

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage andet end lysten til at synge med sit barn 

 

Hvis I er flere - F.eks fra en mødregruppe - der ønsker at gå på samme hold kan det sagtens lade sig høre - blot I gør opmærksom på det ved tilmelding.

.


Nye beboere i børnehjørnet

Børnehjørnet i Viborg Domkirke har fået fire nye beboere.

Alle er fremstillet af kreative deltagere i Åben Onsdag.

Billeder fra Korskole 2016