Viborg Domkirke - for hele familien

I løbet af året er der i Viborg Domkirke flere gudstjenester der er tilrettelagt for børn med deres familie.

 

Lørdag den 22. april kl. 14.00 Familiegudstjeneste

 

Efterårets familiegudstjenester er er under planlægning

 

 

Skal dit barn synge i Domkirkens Spirekor?

Spirekoret er for alle børn, i alderen 6-7 år. Koret ledes af Lisbeth Nyhus Janssen. I Spirekoret påbegyndes undervisningen og børnene lærer salmer og børnesange ved hjælp af leg og bevægelse. Koret øver hver mandag i Domprovstegårdens forhus Sct. Leonis Stræde 1 A kl. 16.45-17.30. For nærmere information og tilmelding kontakt Lisbeth Nyhus Janssen på mobil 23 32 07 80 eller mail lisbeth.nyhus@gmail.com

Lisbeth Nyhus Janssen er til daglig lærer på Houlkærskolen, hvor hun bl.a. står for kor- og musikundervisningen af børn på mellemtrinnet.

Udskriv tilmelding til spirekor her.

Undervisningen i koret er gratis, dog skal koristen være medlem af foreningen Viborg Domkirkes Kor. Kontingent er 50 kr. pr. år.

Forældre kan tegne støttemedlemskab i korforeningen.


Domkirkens korarbejde

Korsang udgør en stor del af Domkirkens børne- og ungdomsarbejde.

Fra 2. klassetrin kan børn begynde at synge i Viborg Domkirkes Korskole – der skal aflægges en lille stemmeprøve inden optagelse i Korskolen. Nye hold starter hvert år sidst i januar måned.

Efter at have sunget et år i Korskolen er der optagelse til Viborg Domkirkes Børnekor.

Viborg Domkirkes Børnekor er et kor bestående af børn i alderen 10-13 år. Koret synger ved enkelte gudstjenester og andre arrangementer i årets løb, bl.a. Luciaoptog forskellige steder.

Viborg Domkirkes Ungdomskor består af ca. 35 unge i alderen 12-18 år, der kommer fra Viborg og opland. Ungdomskoret synger i Viborg Domkirke, både ved højmesser, musikgudstjenester og koncerter.

Medlemmer optages først og fremmest fra Domkirkens Børnekor efter optagelsesprøver, der sædvanligvis holdes i januar og juni.

Læs mere om korene HER

Nye beboere i børnehjørnet

Børnehjørnet i Viborg Domkirke har fået fire nye beboere.

Alle er fremstillet af kreative deltagere i Åben Onsdag.


Babysalmesang

Velkommen til babysalmesang i Sognegården ved Viborg Domkirke! 

 

Babysalmesang varer 30-45 min med efterfølgende kaffe/the og saft.

Undervisningen varetages af Susanne Klausen - konservatorieuddannet fløjtenist.

Tilmelding kun på mail til Susanne Klausen på:  skl11b@youmail.dk

Babysalmesang er gratis og afholdes over 8 torsdage. Det næste hold starter torsdag den 20. april.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sussanne Klausen på tlf. 22 88 89 13

 

Susanne Klausen skriver om forløbene: 

Vi skal synge de dejligste og mest kendte salmer - vi skal lege med hånddukker og instrumenter - vi skal danse - vi skal lytte til fløjtemusik - vi skal puste sæbebobler og meget meget mere!

Kort sagt: vi skal have det rigtig sjovt!

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage andet end lysten til at synge med sit barn 

 

Hvis I er flere - F.eks fra en mødregruppe - der ønsker at gå på samme hold kan det sagtens lade sig høre - blot I gør opmærksom på det ved tilmelding.

.


Billeder fra Korskole 2016