Viborg Domkirke er lukket for turistbesøg mandag den 17., mandag den 24., tirsdag den 25. og mandag den 31. december!


Juleaften i Viborg Domkirke

Juleaften den 24. december er der 4 gudstjenester i Viborg Domkirke. Se tidspunkter HER.

 

Menigheden bliver lukket ind i Domkirken i den rækkefølge de ankommer til kirken, der vil ikke være mulighed for at reservere pladser i kirken.

 

Viborg Domkirke ønsker alle en glædelig jul, og ser frem til en juleaften med 4 dejlige julegudstjenester, hvor vi hjælper hinanden med at bevare julefreden.


Velkommen i Viborg Domkirke

Åbningstider for besøgende i Viborg Domkirke

Mandag - lørdagSøn- & helligdage
01.05 - 30.0911.00 - 17.0012.00 - 17.00
01.10 - 30.0411.00 - 15.0012.00 - 15.00

 

Kirken lukkes for turistbesøg under kirkelige handlinger

Entré 10,00 kr.

Gratis for andagtsøgende, børn under 15 år samt indbyggere i Viborg

_____________________________________________________________

RUNDVISNING i Viborg Domkirke for GRUPPER på op til 30 personer

koster 600,- kr. + 10,- kr. pr. voksen

Rundvisning for børn/unge koster 400,- kr.

Forespørgsel vedr. rundvisning/besøg til kirketjenerne

tirsdag - fredag kl. 11.00 -13.00 på tlf.: 87 25 52 50

eller på e-mail: viborgdomkirke@pc.dk


KORDEGNEKONTORET

Stænderpladsen 3, 8800 Viborg tlf. 87 25 52 55

Åbningstider: 

Mandag*

10.00 - 12.00

Tirsdag til fredag                  

9.00 - 13.00

Torsdag tillige

15.00 - 17.00

* Der er ikke mulighed for at få attester på mandage

Kordegnekontoret kan kontaktes på email: mnp(at)km.dk

Kordegnekontoret kan være lukket på grund af en kirkelig handling.

Har du brug for en præst

  Klik her


Viborg Domkirke er digital

Lån en iPad i Domkirken og gå på opdagelse....

Læs mere HER


Viborg Domkirke søger ny første-kirketjener

Se stillingsopslag og arbejdsbeskrivelse her


Uddeling af overskud fra Dom-Caféen

Dom-caféen har haft endnu en god sæson og har i år uddelt i alt 35.000 kr. til en række lokale initiativer. Kirke- og kulturmedarbejder Bodil Frøsig og frivillig i Dom-caféen Annelise Søndergaard havde inviteret en repræsentant fra hver af projekterne til kaffe og kuvertoverrækkelse. Pengene doneres med den betingelse, at de ikke må indgå i den daglige drift, men skal bruges på give tilbuddenes brugere en god oplevelse, der ikke normalt er råd til.

Jane Lindhardt Madsen modtog på vegne af Krisecenter Viborg 10.000 kr. Krisecenteret yder beskyttelse og omsorg til voldsramte kvinder og deres børn.

Kirkens Korshær Viborg (som ikke kunne være repræsenteret i dag) modtog 10.000 kr. Kirkens Korshær driver i Viborg en varmestue og laver socialt arbejde blandt de mest udsatte mennesker i byen.

Tina Overgaard modtog på vegne af Tuba Viborg 5.000 kr. Tuba hører under Blå Kors, og er et tilbud om støtte og vejledning til unge, der er vokset op i hjem med misbrug.

Marianne Rasmussen modtog på vegne af Børnegrupper 5.000 kr. Børnegrupper hører til på Center for Mestring og er et samarbejde mellem Viborg Kommune og den regionale psykiatri. Tilbuddet retter sig mod børn af psykisk syge forældre.

Merete Bøye modtog på vegne af Viborg Domsogns Menighedspleje 5.000 kr. Menighedsplejen yder bl.a. jule- og konfirmationshjælp til værdigt trængende i sognet.