Dom-Caféen har sidste åbningsdag for i år fredag den 6. september

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 10.30 - 16.30

Lørdag & søndag kl. 13.00 - 16.30


Dom-Caféen

Dom-Caféen i Sognegården er åben i sommerhalvåret — fra medio maj til medio september.

Her kan du nyde en kop kaffe eller spise en let frokost, læse avis, hygge dig og nyde de smukke omgivelser.

Dom-Caféen drives af frivillige medarbejdere, priserne er rimelige og overskuddet går til kirkeligt socialt arbejde i Viborg. 


Overskud fra Dom-Caféen

i 2018 er der uddelt i alt 35.000 kr. til en række lokale initiativer. 

Pengene doneres med den betingelse, at de ikke må indgå i den daglige drift, men skal bruges på give tilbuddenes brugere en god oplevelse, der ikke normalt er råd til. 

De initiativer der har modtaget midler i 2018 er:

Krisecenter Viborg - krisecenteret yder beskyttelse og omsorg til voldsramte kvinder og deres børn.

Kirkens Korshær Viborg - Kirkens Korshær driver i Viborg en varmestue og laver socialt arbejde blandt de mest udsatte mennesker i byen. 

Tuba Viborg - Tuba hører under Blå Kors, og er et tilbud om støtte og vejledning til unge, der er vokset op i hjem med misbrug.

Børnegrupper - Børnegrupper hører til på Center for Mestring og er et samarbejde mellem Viborg Kommune og den regionale psykiatri. Tilbuddet retter sig mod børn af psykisk syge forældre. 

Viborg Domsogns Menighedspleje - Menighedsplejen yder bl.a. jule- og konfirmationshjælp til værdigt trængende i sognet.

Dom-Caféens menu