Dom-Caféen

Dom-Caféen i Sognegården er åben i sommerhalvåret — fra medio maj til medio september.

Her kan du nyde en kop kaffe eller spise en let frokost, læse avis, hygge dig og nyde de smukke omgivelser.

Dom-Caféen drives af frivillige medarbejdere, priserne er rimelige og overskuddet går til kirkeligt socialt arbejde i Viborg. 


Overskud fra Dom-Caféen

I 2019 er der uddelt 30.000kr til lokaler organisationer og initiativer.

Pengene doneres med den betingelse, at de ikke må indgå i den daglige drift, men skal bruges til at tilbyde tilbuddenes brugere en helt særlig oplevelse, som ligger udenfor organisationernes normale muligheder.

De initiativer, der har modtaget midler i 2019, er:

Krisecenter Viborg – krisecentret yder beskyttelse og omsorg til voldsramte kvinder og deres børn

TUBA Viborg – TUBA hører under Blå Kors, og er et tilbud om støtte og vejledning til børn og unde, der er vokset op i hjem med misbrug

Børnegrupper – Børnegrupper hører til på Center for Mestring og er et samarbejde mellem Viborg Kommune og den regionale psykiatri. Tilbuddet retter sig mod børn af psykisk syge forældre.

Sorggrupper for børn og unge ved ungdomspræst Trine Hostrup. Deltagerne i sorggrupperne er børn eller unge, der har mistet et nærtstående familiemedlem. 

Billeder fra uddeling af midler i 2019