Fælles sogneaftner og foredragsrækker

De seks bykirker i Viborg — Viborg Domkirke, Asmild Kirke, Sortebrødre Kirke, Vestervang Kirke, Søndermarkskirken og Houlkær Kirke — arrangerer fælles sogneaftner og foredragsrækker.


Onsdag den 25. september kl. 19.30 i Vestervang Kirke

Tidl. biskop Karsen Nissen:
"Kan kristne og muslimer leve fredeligt sammen?"

Mange er optaget af forholdet mellem islam og kristendom. Det skyldes ikke mindst, at der føres en til tider følelsesladet diskussion om integration, asylansøgere og flygtninge. Foredraget vil give en række konkrete oplysninger om islam og muslimer i Danmark, og vil skildre de teologiske og kulturelle forskelle imellem kristendom og islam. Men er der noget alternativ til at kristne og muslimer kan leve fredeligt sammen i Danmark? Og hvilke krav vil dette stille til såvel muslimerne som de kristne?

Karsten Nissen har virket som universitetslærer, sognepræst, forstander for Diakonhøjskolen samt som domprovst (1986-96) og biskop (1996-2014) i Viborg.

Arrangementet er gratis. Kaffe/te koster 30 kr.