Fælles sogneaftner og foredragsrækker

De seks bykirker i Viborg — Viborg Domkirke, Asmild Kirke, Sortebrødre Kirke, Vestervang Kirke, Søndermarkskirken og Houlkær Kirke — arrangerer fælles sogneaftner og foredragsrækker.


 
K.E. Løgstrup