Fælles sogneaftner og foredragsrækker

De seks bykirker i Viborg — Viborg Domkirke, Asmild Kirke, Sortebrødre Kirke, Vestervang Kirke, Søndermarkskirken og Houlkær Kirke — arrangerer fælles sogneaftner og foredragsrækker.


K.E. Løgstrup har haft stor indflydelse på dansk tænkning i det 20. århundrede og må — sammen med Niels Bohr — ses som den største danske tænker siden Søren Kierkegaard. Mest kendt er Løgstrup for sine tanker om de suveræne livsytringer og for sætningen om, at "den enkelte aldrig har med et andet menneske at gøre uden at holde noget af dets liv i sine hænder".

Det er vigtigt, at Løgstrups tænkning ikke går i glemmebogen, men tværtimod gøres endnu mere alment kendt. Derfor sættes der fokus på K.E. Løgstrup i tre spændende og folkelige foredrag, som holdes af Bjørn Rabjerg.

 

"Løgstrup og hans tid"

Onsdag den 16. januar kl. 19.30 i Vestervang Kirke

Ingen tænker ud fra et vakuum, og det gælder i særdeleshed også K.E. Løgstrup (1905-81). Som barn af og i det 20. århundrede er hans tænkning i meget høj grad præget af den tid, han levede i. For ham blev Første Verdenskrig en begivenhed og et traume, der prægede ikke kun ham og hans tænkning, men mange samtidige tænkere og strømninger. I foredraget fokuserer Bjørn Rabjerg på Løgstrups liv, herunder især på opgøret med Indre Mission og Løgstrups tilslutning til Tidehverv. Og vi kigger på samtidens nye tanker vedrørende menneskesyn, kunst og kristendom.

 

"Løgstrups syn på etikken og samfundets normer"

Onsdag den 6. februar kl. 19.30 i Sognegården ved Viborg Domkirke

Løgstrup blev først for alvor et navn, da han i 1956 udgav hovedværket "Den etiske fordring". I bogen forsøger han at forbinde forestillingen om medmenneskets betydning med den skepsis til menneskets natur, som prægede tænkningen hos Løgstrup og mange andre efter Anden Verdenskrigs koncentrationslejre. Det helt centrale spørgsmål er, hvordan man kan fastholde forestillingen om noget, der i etisk forstand er godt og ondt, når man samtidig må konstatere, at samfundet ændrer sig hele tiden.

 

"Menneskets ondskab og menneskelivets godhed"

Onsdag den 27. februar kl. 19.30 i Søndermarkskirken

Afgørende for Løgstrups tænkning er forestillingen om, at vi som mennesker ikke står alene. Han forestiller sig, at vores eksistens og menneskeliv forbinder os på afgørende måder med andre og andet, og at denne forbundethed udgør et helt uundværligt grundlag i vores liv. Det leder ham til tankerne om de såkaldte "suveræne livsytringer". Han betoner altså medmenneskets betydning, men i Løgstrups forståelse af den menneskelige tilværelse er der også centrale roller til kunsten og noget så grundlæggende som det, at vi som biologiske væsener er sansende.

K.E. Løgstrup

Generel info

Viborg bys seks folkekirker tilbyder i januar og februar 2019 en foredragsrække om den danske filosof og teolog K.E. Løgstrup (1905-1981).

Alle aftener begynder kl. 19.30 og slutter ca. kl. 21.45.

Gratis adgang - ingen tilmelding - kaffe og kage kr. 30  


Bjørn Rabjerg

Bjørn Rabjerg er en af vor tids bedste kendere af Løgstrups teologi og filosofi. Han er ansat som adjunkt ved Aarhus Universitet og er daglig leder af Løgstrup-arkivet samme sted. I 2011 udgav han, som medforfatter og redaktør, bogen "Menneskets ondskab og livets godhed — Løgstrups filosofi om tilværelsen". I øjeblikket arbejder han på et projekt, der skal gøre Løgstrups tænkning internationalt kendt.

Bjørn Rabjerg er en dygtig formidler, der — takket være sin baggrund som gymnasielærer, folkeskolelærer og højskolelærer — er vant til at fomidle vanskeligt stof på en forståelig og vedkommende måde.

Løgstrup og Rabjerg, de to kan I glæde jer til at møde!