Kirkekaffe

Med få undtagelser er der hver søndag efter højmessen kirkekaffe i caféen i Sognegården, hvor alle er velkommen.