Menighedsmøde

Menighedsrådet skal en gang om året indkalde til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget.

Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og om planer, aktiviteter og ønsker for kirkens liv det kommende år.

Hensigten med mødet er at styrke menighedsrådets dialog med menigheden om målsætningerne for kirken og de økonomiske prioriteringer. 


I år er der menighedsmøde onsdag den 20. marts kl. 18.00 i Festsalen i Sognegården.

Viborg Domsogns Menighedsråd indbyder til en aften, hvor vi skal høre om "rigets tilstand" – vi skal høre om arbejdet i og omkring Domkirken.

Vi begynder kl. 18.00, hvor menighedsrådet byder på aftensmad.

Herefter vil menighedsrådet orientere om den restaurering, der vil ske i domkirken om ganske kort tid, og vi vil høre om andre nye tiltag i kirken – f.eks. korarbejde og indspilning af musik med kirkens kor.

Vi vil snakke med hinanden om det at være menighed ved Viborg Domkirke.
Der vil selvfølgelig også være kaffe, te, kage og fællessang – ellers går det jo slet ikke!

Tilmelding vedr. aftensmad til kirke- og kulturmedarbejder Bodil Frøsig, mail: kirkeogkultur@viborgdomsogn.dk