Menighedsmøde

Menighedsrådet skal en gang om året indkalde til et menighedsmøde, hvor rådet redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget.

Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og om planer, aktiviteter og ønsker for kirkens liv det kommende år.

Hensigten med mødet er at styrke menighedsrådets dialog med menigheden om målsætningerne for kirken og de økonomiske prioriteringer.