Korene

Viborg Domkirkes Kor består af fem niveauer:
Mini-spirekor, Spirekor, Juniorkor, Ungdomskor og Domkantori.

Via korene på de blå bjælker herover kan du læse mere.

Interesserede er altid velkomne til at rette henvendelse til korenes ledere for at høre nærmere om korenes arbejde, lønforhold samt om optagelsesprøver. Øvetider skal tages med forbehold, da de kan ændre sig fra år til år.

 

Gode og sjove oplevelser!

Medlemskab af korene giver oplevelser, der rækker ud over det at synge i kor. I de yngste kor oplever børnene ikke bare glæden ved at lære sammen med andre, men lærer også at bruge det, de har lært. Samtidig erfarer de at “være i centrum” og “optræde” i større forsamlinger — ting, der er med til at give børnene fornemmelse for både at arbejde og være sammen med andre og glædes over det.

Ambitionsniveauet er højt på alle niveauer, og på den måde sikres det, at sværhedsgraden af det materiale, der arbejdes med, hele tiden forøges. Det er hensigten, at sangerne skal have så god en teknik som muligt.

Samværet under øvning, gudstjenester, koncerter og andre arrangementer er præget af begejstring og engagement, så korsangerne, udover at synge sammen, også får en god og hyggelig oplevelse.

Ungdomskoret har tradition for hvert andet år at rejse til udlandet på en kombineret koncert- og oplevelsestur. Disse ture har bl.a. bragt koret til lande som Tjekkiet, Belgien, Luxembourg, Norge, Ungarn, Polen, Frankrig og Island.

Kontaktpersoner

Ejner Nielsen, korleder for Viborg Domkantori
tlf.: 28 30 61 29
e-mail: domorg@viborgdomsogn.dk


Jette Haslund Birch, korleder for Viborg Domkirkes Spirekor, Juniorkor og Ungdomskor
tlf.: 40 98 44 20
e-mail: org2@viborgdomsogn.dk

 

Lisbeth Nyhus Janssen, korleder for Viborg Domkirkes Mini-spirekor
tlf. 23 32 07 80
e-mail: lisbeth.nyhus@gmail.com

 

Morten Krogh Mortensen, sangpædagog
tlf.: 60 67 15 56
e-mail: morten@kroghmortensen.dk

Foreningen Viborg Domkirkes Kor

Viborg Domkirkes Kor er en selvstændig forening, der arbejder for at udbrede kendskabet til korene ved Viborg Domkirke samt understøtte korarbejdet i dagligdagen.

Foreningens medlemmer udgøres af, foruden alle korsangere i domkirkens kor, der er ”fødte” medlemmer, en række støttemedlemmer, hvilket vil sige familie, venner, menighedsrådsmedlemmer samt øvrige interesserede, som ønsker at støtte korenes arbejde.

Som medlem af et af domkirkens kor tilbydes du en musikalsk uddannelse og en masse udfordringer.

Du får mulighed for at:

· udvide din musikalske horisont

· dygtiggøre dig sangmæssigt

· deltage i en ny, social sammenhæng

Fælles for alle korene er, at der er et godt socialt miljø med plads til alle. Dette giver mulighed for at få nye venner, som man kan hygge sig med til korprøverne og i fritiden.

Målsætning:

· At højtidelig- og festliggøre gudstjenester og koncerter i Viborg Domkirke

· At koristerne bliver fortrolige med domkirkens gudstjenester, den danske salmeskat og øvrige korværker

· At udvikle og dygtiggøre korene musikalsk og stemmemæssigt

· At give korene gode musikalske og sociale oplevelser i ind- og udland

Vision:

· At gøre Viborg Domkirkes Kor til et attraktivt alternativ på højt niveau for børn, unge og voksne med interesse for musik og korsang både med baggrund i gudstjenesterne i Viborg Domkirke samt en bredere musikalsk platform i form af korarrangementer, workshops, udlandsrejser m.m.

Viborg Domkirkes Ungdomskor og Kantori 2017

Viborg Domkirkes Ungdomskor 2017

Viborg Domkirkes Børnekor 2017

Viborg Domkirkes Korskole 2017