Viborg Domkirkes Børnekor er et kor for børn på 4.-7. klassetrin. Koret synger ved enkelte gudstjenester og andre arrangementer i årets løb, bl.a. luciaoptog forskellige steder.

Børnekoret øver hver mandag mellem kl. 15.50-17.00 i Festsalen i Sognegården.

For nærmere information og tilmelding til optagelsesprøve kontakt korleder Karin Antonsen på mail: karinorganist8830@gmail.com

I børnekoret arbejder vi videre med sangstemmerne, lærer salmer og sange, bruger hele kroppen og lærer flere musikalske begreber. Der arbejdes desuden med enkle 2- og 3-stemmige sange med henblik på at udvikle korsangernes gehør og musikalske orienteringsevne.