Viborg Domkantori er et blandet kor bestående af 15 sangere. Sædvanligvis er der en række korsangere, som deler stillinger, således at koret reelt er på mellem 16 og 20 medlemmer. Hovedparten af disse er under uddannelse på gymnasier, MGK eller videregående uddannelser.

Koret er Domkirkens faste kor, og dets primære opgave er at synge til de fleste højmesser i Domkirken. Desuden medvirker koret ved en lang række koncerter og musikgudstjenester i årets løb, flest i Viborg Domkirke, men koncerter ”ud af huset” kan også forekomme.

Korets arbejdstider er de fleste søn- og helligdage fra 9.25 – ca. 11.25, samt hver torsdag 17.15 – 19.15, hvor koret øver (dog undtaget skoleferier). Desuden har alle kormedlemmer ret til 6 ugers ferie om året.

Repertoiret er særdeles blandet med musik fra middelalderen og renæssancen til vor egen tids musik, og der synges både danske og fremmedsprogede tekster.

Korets medlemmer er lønnede, og optagelse finder sted efter forudgående stillingsopslag og prøveaflæggelse hos korets leder, Ejner Nielsen, som man er velkommen til at henvende sig til for at høre, om der er stillinger ledige.