Viborg Domkirkes Ungdomskor består af ca. 35 unge i alderen 12-18 år, der kommer fra Viborg og opland.

Ungdomskoret synger i Viborg Domkirke, både ved højmesser, musikgudstjenester og koncerter.

Koret øver torsdag 15.45-17.45 (dog undtaget skoleferier) og synger til højmesse i Domkirken ca. en gang om måneden.                                       
Der foreligger en mødeplan for ca. 3. måneder ad gangen.                             
Koret medvirker også ved de festlige højtider i Domkirken — jul, påske og pinse. 
Herudover deltager koret i en række musikgudstjenester og koncerter i Domkirken i årets løb. Der synges sædvanligvis også enkelte koncerter i andre kirker. 
Hvert andet år rejser koret til udlandet for at give koncerter og har bl.a. været i Tjekkiet, Belgien, Luxembourg, Norge, Ungarn, Polen, Frankrig og Island

Der lægges vægt på at give sangerne i koret en god, klassisk funderet sangstemme og teknik. Repertoiret er meget blandet med både gamle klassiske værker og ny kormusik, både udenlandsk og dansk, samt spirituals.

Korsangerne lønnes både for øvning, gudstjenester og koncerter i Domkirken. Nye medlemmer optages først og fremmest fra Viborg Domkirkes Børnekor efter optagelsesprøver, der sædvanligvis holdes i januar og juni. Interesserede er velkomne til at kontakte Jette Haslund Birch, for at høre, om der er ledige pladser i koret.