Du er her: 
tirsdag09jun2020

Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 2020

tirsdag09jun2020 kl. 19:00 - 20:00

På mødet orienteres der om menighedsrådets arbejde i den forløbne funktionsperiode, om kommende opgaver og visioner og om rammerne for det forestående valg. På orienteringsmødet vil menighedsrådet undersøge, hvem der er interesserede i at opstille som kandidater og stedfortrædere på efterårets valgforsamling.

Dagsorden:

Velkomst

Valg af dirigent

Orientering om arbejdet i den forløbne funktionsperiode og orientering om det kommende menighedsråds opgaver

Visioner, ønsker og idéer til det kommende menighedsråd. Oplæg ved menighedsrådet og debat.

Redegørelse for det seneste års regnskab samt det kommende års budget

Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling, samt orientering om muligheden for at udløse afstemningsvalg

Oplysning om antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet

Afklaring af, hvem der eventuelt er interesseret i at opstille som kandidater og stedfortrædere på valgforsamlingen i september.