Skal dit barn synge i Domkirkens Spirekor?

Spirekoret er for alle børn, i alderen 6-7 år. Koret ledes af Lisbeth Nyhus Janssen. I Spirekoret påbegyndes sangundervisning og børnene lærer salmer og børnesange ved hjælp af leg og bevægelse. Koret øver hver onsdag i Domprovstegårdens forhus Sct. Leonis Stræde 1 A kl. 16.45-17.30. Opstart 31. januar 2018. For nærmere information og tilmelding kontakt Lisbeth Nyhus Janssen på mobil 23 32 07 80 eller mail lisbeth.nyhus@gmail.com

Lisbeth Nyhus Janssen er til daglig lærer på Houlkærskolen, hvor hun bl.a. står for kor- og musikundervisningen af børn på mellemtrinnet.

Udskriv løbeseddel om spirekor her.

Undervisningen i koret er gratis, dog skal koristen være medlem af foreningen Viborg Domkirkes Kor. Kontingent er 50 kr. pr. år.

Forældre kan tegne støttemedlemskab i korforeningen.

Viborg Domkirke - for hele familien

I løbet af året er der i Viborg Domkirke flere gudstjenester der er tilrettelagt for børn med deres familie.

 

Familiegudstjeneste lørdag den 27. januar kl. 14.00

Fastelavnsgudstjeneste lørdag den 10. februar kl. 10.00Babysalmesang

Velkommen til babysalmesang i Sognegården ved Viborg Domkirke! 

 

Babysalmesang varer 30-45 min med efterfølgende kaffe/the og saft.

Undervisningen varetages af Susanne Klausen - konservatorieuddannet fløjtenist.

 

Babysalmesang er gratis og afholdes over 8 torsdage. Førstkommende hold starter torsdag den 25. januar kl. 10.00 - dette hold er overtegnet. Næste hold starter torsdag den 12. april.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Susanne Klausen på tlf. 22 88 89 13

 

Susanne Klausen skriver om forløbene: 

Vi skal synge de dejligste og mest kendte salmer - vi skal lege med hånddukker og instrumenter - vi skal danse - vi skal lytte til fløjtemusik - vi skal puste sæbebobler og meget meget mere!

Kort sagt: vi skal have det rigtig sjovt!

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage andet end lysten til at synge med sit barn.

Barnet skal være min. to måneder gammelt, ved starten af forløbet. 

 

 

Tilmelding kun på mail til kordegnekontoret på: mnp(at)km.dk 
Skriv dit navn, adresse, tlf. nr. samt barnets fødselsdato i tilmeldingen.Billeder fra Korskole


Domkirkens korarbejde

Korsang udgør en stor del af Domkirkens børne- og ungdomsarbejde.

Fra 2. klassetrin kan børn begynde at synge i Viborg Domkirkes Korskole – der skal aflægges en lille stemmeprøve inden optagelse i Korskolen. Nye hold starter hvert år sidst i januar måned.

Efter at have sunget et år i Korskolen er der optagelse til Viborg Domkirkes Børnekor.

Viborg Domkirkes Børnekor er et kor bestående af børn i alderen 10-13 år. Koret synger ved enkelte gudstjenester og andre arrangementer i årets løb, bl.a. Luciaoptog forskellige steder.

Viborg Domkirkes Ungdomskor består af ca. 35 unge i alderen 12-18 år, der kommer fra Viborg og opland. Ungdomskoret synger i Viborg Domkirke, både ved højmesser, musikgudstjenester og koncerter.

Medlemmer optages først og fremmest fra Domkirkens Børnekor efter optagelsesprøver, der sædvanligvis holdes i januar og juni.

Læs mere om korene HER