Korene

Viborg Domkirkes Kor består af fem niveauer:
Spirekor, Korskole, Børnekor, Ungdomskor og Domkantori.

Interesserede er altid velkomne til at rette henvendelse til korenes ledere for at høre nærmere om korenes arbejde, lønforhold samt om optagelsesprøver. Øvetider skal tages med forbehold, da de kan ændre sig fra år til år, bl.a. som følge af den nye folkeskolereform.

 

Gode og sjove oplevelser!

Medlemskab af korene giver oplevelser, der rækker ud over det at synge i kor. I de yngste kor oplever børnene ikke bare glæden ved at lære sammen med andre, men også at bruge det man har lært. Samtidig lærer de at “være i centrum” og “optræde” i større forsamlinger - ting, det er med til at give børnene fornemmelse for både at arbejde og være sammen med andre og glædes over det.

Ambitionsniveauet er højt på alle niveauer, og på den måde sikres det, at der hele tiden udvikles på sværhedsgraden i det materiale der arbejdes med, og det er hensigten at sangerne skal have så god en teknik som muligt.

Samværet under øvning, gudstjenester, koncerter og andre arrangementer er præget af god og målrettet atmosfære, så korsangerne, udover at synge sammen, også får en god og hyggelig oplevelse ud af det.

Ungdomskoret har tradition for hvert andet år at rejse til udlandet på en kombineret koncert- og oplevelsestur. Disse ture har bl.a. bragt koret til lande som Tjekkiet, Belgien, Luxemborg, Norge, Ungarn, Polen, Frankrig og Island.

Spirekor

Spirekoret er for alle børn, i alderen 5-7 år. Koret ledes af Lisbeth Nyhus Janssen.

Lisbeth Nyhus Janssen er til daglig lærer på Houlkærskolen, hvor hun bl.a. står for kor- og musikundervisningen af børn på mellemtrinnet.

I Spirekoret påbegyndes undervisningen og børnene lærer salmer og børnesange ved hjælp af leg og bevægelse.

Spirekoret holder til i Forhuset Sct. Leonis Stræde 1A onsdage kl. 16.45 - 17.30. Spirekoret starter igen den 29. august 2018.
Vil du vide mere, så kontakt korleder Lisbeth Nyhus Janssen på mail: lisbeth.nyhus@gmail.com

Korskolen

Viborg Domkirkes Korskole er et kor børn på 2. & 3. klassetrin.

Der øves hver mandag kl. 15.00-15.40 i Festsalen i Sognegården.

For nærmere information og tilmelding kontakt korleder Karin Antonsen på mail: karinorganist8830@gmail.com

I Korskolen bruger vi meget tid på at “lege” med musikken og således lære en masse musikalske begreber. Børnene lærer også deres egen stemme og dens muligheder at kende.

Børnekor

Viborg Domkirkes Børnekor er et kor for børn på 4.-7. klassetrin. Koret synger ved enkelte gudstjenester og andre arrangementer i årets løb, bl.a. Luciaoptog forskellige steder.

Børnekoret øver hver mandag mellem kl. 15.50 og 17.00 i Festsalen i Sognegården.

For nærmere information og tilmelding til optagelsesprøve kontakt korleder Karin Antonsen på mail: karinorganist8830@gmail.com

 I Børnekoret arbejder vi videre med sangstemmerne, lærer salmer og sange, bruger hele kroppen og lærer flere musikalske begreber. Der arbejdes desuden med enkle 2- og 3-stemmige sange med henblik på at udvikle korsangernes gehør og musikalske orienteringsevne.

Viborg Domkirkes Ungdomskor

Viborg Domkirkes Ungdomskor består af ca. 35 unge i alderen 12-18 år, der kommer fra Viborg og opland.

Ungdomskoret synger i Viborg Domkirke, både ved højmesser, musikgudstjenester og koncerter.

Korets arbejdstider: 
Koret øver torsdag 15.45-17.45 (dog undtaget skoleferier). 
Koret synger til højmesse i Domkirken ca. en gang om måneden.                                        Der foreligger en mødeplan for ca. 3. måneder ad gangen.                             
Koret medvirker også ved de festlige højtider i Domkirken, såsom jul, påske og pinse. 
Herudover deltager koret i en række musikgudstjenester og koncerter i Domkirken i årets løb. Der synges sædvanligvis også enkelte koncerter i andre kirker. 
Hvert andet år rejser koret til udlandet for at give koncerter, og har bl.a. været i Tjekkiet, Belgien, Luxemborg, Norge, Ungarn, Polen, Frankrig og Island

Der lægges vægt på at give sangerne i koret en god klassisk funderet sangstemme og teknik. Repertoiret er meget blandet med både gamle klassiske værker og ny kormusik, både udenlandsk og dansk, samt spirituals.

Korsangerne lønnes både for øvning, gudstjenester og koncerter i Domkirken. Nye medlemmer optages først og fremmest fra Domkirkens Børnekor efter optagelsesprøver, der sædvanligvis holdes i januar og juni. Interesserede er velkomne til at kontakte Jette Haslund Birch, for at høre om der er ledige pladser i koret.

Domkantori

Viborg Domkantori er et blandet kor bestående af 15 sangere. Sædvanligvis er der en række korsangere som deler stillinger, således at koret reelt er på mellem 16 og 20 medlemmer. Hovedparten af disse er under uddannelse på gymnasier, MGK eller videregående uddannelser.

Koret er Domkirkens faste kor, og dets primære opgave er at synge til de fleste højmesser i Domkirken. Desuden medvirker koret ved en lang række koncerter og musikgudstjenester i årets løb, flest i Viborg Domkirke, men koncerter ”ud af huset” kan også forekomme.

Korets ”arbejdstider” er de fleste søn- og helligdage fra 9.25 – ca. 11.25, samt hver torsdag 17.15 – 19.15, hvor koret øver (dog undtaget skoleferier). Desuden har alle kormedlemmer ret til 6 ugers ferie om året.

Repertoiret er særdeles blandet med musik fra middelalderen og renæssancen til vor egen tids musik, og der synges både dansk og fremmedsproget musik.

Korets medlemmer er lønnede, og optagelse finder sted efter forudgående stillingsopslag og prøveaflæggelse hos korets leder, Ejner Nielsen, som man er velkommen til at henvende sig til for at høre, om der er stillinger ledige.