Hvem kan blive gift i Viborg Domkirke?

For at blive gift i Viborg Domkirke skal I have tilknytning til kirken, og én af jer skal være medlem af folkekirken.

Alle der bor i Viborg Domsogn, kan blive gift i Viborg Domkirke. Find dit bopælssogn her.
Herudover kan du blive gift i domkirken, hvis du er døbt eller konfirmeret i kirken, eller hvis dine forældre eller børn bor i Viborg Domsogn.

Hvad gør jeg?

Kontakt kordegnekontoret på
tlf. 87 25 52 55 for at aftale dato og tidspunkt for en vielse.

For at vielsen kan finde sted, skal I via borger.dk starte en ægteskabs-
erklæring. Når kommunen har behandlet ægteskabserklæringen, får I en prøvelsesattest.
Prøvelsesattesten må på datoen for vielsen være max. 4 måneder gammel.

Til registrering af vielsen har kordegnen brug for prøvelsesattesten samt navne og adresser på 2 vidner, som er til stede under vielsen. Ønsker I en vielse uden pårørende, kan kirkebetjeningen skrives i kirkebogen som vidner.

Samtale med præsten

Når I aftaler vielse med kordegnen, kan I tilkendegive, hvilken præst I gerne vil have, skal vie jer. Vi prøver at opfylde jeres ønske, så vidt det er muligt.

Før vielsen skal I sammen have en samtale med præsten.
Ved samtalen vil præsten gerne vide lidt om jer selv, jeres forhold, og hvad der betyder noget for jer i livet.
I skal også vælge salmer og snakke om vielsens forløb.

Til vielsen sidder I i højkoret (ovenfor trappen) i domkirken. I højkoret kan der sidde i alt 70 personer. Har I inviteret flere gæster, skal nogle sidde i kirkeskibet neden for trappen. 

Pyntning af kirken m.m.

Al pyntning skal aftales i forvejen med kirketjeneren. Pynt skal medbringes til den pågældende vielse og tages med igen umiddelbart efter vielsen.

Kirketjenerne træffes på tlf.nr. 87 25 52 50 tirsdag til fredag kl. 11.00 - 13.00.

Vær opmærksom på, at der er megen udsmykning i Viborg Domkirke, og at den pynt, I medbringer, skal have en vis størrelse, for at kunne ses i kirkerummet.
I Viborg Domkirke har vi ikke bænkerækker der kan pyntes.

Fotografering

Der må fotograferes under ind- og udgang.
Fotografering herudover aftales med præsten.

Det er ikke muligt at få taget bryllupsbilleder i kirken før eller efter vielsen.

Navneændring på bryllupsdagen

Ønsker I at skifte navn i forbindelse med jeres vielse, skal det gøres senest 14 dage før via www.borger.dk.
Der skal tastes en anmodning om navneændring for hver person, og modparten skal medsignere anmodningen.

Navneændringen er gratis, når ægtefæller ønsker at tage hinandens navne. Det betyder at I efter navneændringen bærer fælles mellem- eller efternavn.

Sådan foregår vielsen

Bryllupsceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet, og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter en salme er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen starter med at præsten holder en tale til jer som brudepar, mens I står foran alteret. Bagefter kommer tilspørgslen, hvor I skal svare ja: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad.Når I begge to har sagt ja til hinanden, siger præsten: "Så giv hinanden hånd derpå." Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.Vielseshandlingen afsluttes med en bøn. Under bønnen knæler I ved alteret, og præsten lægger sine hænder på jeres hoveder, mens der bedes for jer. Bønnen afsluttes med fadervor. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Nu synges en salme, hvorefter præsten lyser velsignelsen. Sidste salme synges, og vielsen slutter med, at I sammen går ud af kirken til udgangsmusik (postludium).