Dåb

Ved dåben optages vi i den kristne menighed - og bliver medlem af Den Danske Folkekirke.


Vi bliver døbt på den kristne tro, og har Guds følgeskab resten af livet.

I dåben svarer vi på barnets vegne ja til den kristne trosbekendelse. Større børn og voksne siger selv ja under dåben.

Hvis du eller dit barn skal døbes, så ring til kordegnekontoret på tlf. 87 52 25 55. Så finder I sammen et tidspunkt til dåben.

Faddere/dåbsvidner, gudmor eller gudfar

Ved dåb skal der være mindst 2 og højst 5 faddere.
Faddere skal være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen.

Den, der bærer barnet, er gudmor/gudfar. Det er ofte én af forældrene, der bærer barnet.

En fadder er vidne til dåben og skal "tilse at barnet vokser op i den kristne tro". Det vil derfor være naturligt, at en fadder går i kirke med barnet en gang i mellem og taler med barnet om tro og kristendom.

Ved dåb af en voksen skal mindst 2 vidner være til stede.

Hvad skal du gøre?

Kontakt kordegnekontoret på tlf. 87 25 52 55 for at aftale dato for dåben, som foregår i en gudstjeneste på en søn- eller helligdag.

Kordegnen sender en aftale om dåb til forældrene. Aftalen skal udfyldes, underskrives og returneres til kordegnen.

Til registreringen af dåben er der brug for personnummer og navn på den, der skal døbes, samt navne og adresser på dem, der skal stå fadder/være vidner.

Inden dåben holdes en dåbssamtale med den præst, der skal døbe barnet.

Sådan foregår dåben

En dåb i Viborg Domkirke er en del af søndagens gudstjeneste. 
Dåbsbarnet går eller bæres ind ved gudstjenestens begyndelse og deltager i gudstjenesten sammen med resten af menigheden.

Når det er blevet tid til selve dåben, går forældrene med barnet og fadderne frem til døbefonten.
Børn i kirken må gerne komme op til døbefonten, så de kan se, hvad der sker.


Præsten starter med at bede en bøn. Den bliver efterfulgt af dåbsbefalingen og beretningen om ”Lad de små børn komme til mig”.
Så taler præsten direkte til barnet og tegner kors for ansigt og bryst som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud.
Derefter kommer vi til den del, hvor den, der bærer barnet, skal sige noget.


  • Præsten spørger: ”Hvad er barnets navn”. Den, der bærer barnet, svarer.

  • N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen? - Ja!

  • Tror du på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber? - Ja!

  • Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde? - Ja!

  • Tror du på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv? - Ja!

  • Vil du døbes på denne tro? - Ja!

Præsten øser lidt vand på barnets hoved tre gange – for Gud, søn og Helligånd – og velsigner barnet.

Til sidst holder præsten en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelser som vidner til dåben og de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og oplære det i den kristne tro.

Herefter fortsætter gudstjenesten.