Registrering af fødsel

Et barns fødsel registreres i det sogn, moderen bor i. Har der medvirket en jordemoder ved fødslen, sørger jordemoderen for at der sendes en fødselsanmeldelse til sognet.

Forældre skal kun aflevere fødselsanmeldelse til bopælssognet, hvis der ingen jordemoder har medvirket ved fødselen.

Faderskab

Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved at udfylde en Omsorgs- og Ansvars erklæring på www.borger.dk: Familie og børn - faderskab. Erklæringen skal sendes senest 14 dage efter barnets fødsel.
Begge forældre skal signere før fælles forældremyndighed kan registreres i bopælssognet.

Hvis I har sendt anmodning om faderskab til Familieretshuset inden barnets fødsel, skal Familieretshusets godkendelse udskrives og afleveres til bopælssognet senest 14 dage efter fødslen.

Kontakt gerne kordegnekontoret i dit bopælssogn hvis der er spørgsmål vedr. forældremyndighed. Find dit sogn her.

Tryk her for at komme til borgersiden om faderskab.