Hvad er en kirkelig velsignelse?

Er man blevet borgerligt gift, evt. på rådhuset, er det muligt senere at få en kirkelig velsignelse. Ved en kirkelig velsignelse får parret Guds velsignelse over deres ægteskab.

Velsignelseshandlingen foregår i kirken og ligner en kirkelig vielse. Dog med den forskel, at tilspørgslen begynder med: "NN og NN, I er allerede rette ægtefolk og er i dag kommet ind i Guds hus for at få Guds velsignelse over jeres ægteskab." 
Herefter siger I ja til at ville elske og ære hinanden i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad.


Læs om vielser her.

Samtale med præsten

Når I aftaler kirkelig velsignelse med kordegnen, kan I tilkendegive, hvilken præst I gerne vil have, skal foretage jeres velsignelse. Vi prøver at opfylde jeres ønske, så vidt det er muligt.

Før velsignelsen skal I sammen have en samtale med præsten.
Ved samtalen vil præsten gerne vide lidt om jer selv, jeres forhold, og hvad der betyder noget for jer i livet.
I skal også vælge salmer og snakke om forløbet i kirken.

Til velsignelsen sidder I i højkoret (ovenfor trappen) i domkirken. I højkoret kan der sidde i alt 70 personer. Har I inviteret flere gæster, skal nogle sidde i kirkeskibet neden for trappen. 

Fotografering under velsignelsen

Der må fotograferes under ind- og udgang.
Fotografering herudover aftales med præsten.

Det er ikke muligt at få taget billeder i kirken før eller efter vielsen.

Pyntning af kirken m.m.

Al pyntning skal aftales i forvejen med kirketjeneren. Pynt skal medbringes til den pågældende velsignelse og tages med igen umiddelbart efter velsignelsen.

Kirketjenerne træffes på tlf.nr. 87 25 52 50 tirsdag til fredag kl. 11.00 - 13.00.

Vær opmærksom på, at der er megen udsmykning i Viborg Domkirke, og at den pynt I medbringer skal have en vis størrelse, for at kunne ses i kirkerummet.
I Viborg Domkirke har vi ikke bænkerækker der kan pyntes.

Hvem kan blive kirkelig velsignet i Viborg Domkirke

For at få en kirkelig velsignelse af jeres ægteskab i Viborg Domkirke skal I have tilknytning til kirken, og én af jer skal være medlem af folkekirken.

Alle, der har indgået borgerligt ægteskab, og som bor i Viborg Domsogn, kan få en kirkelig velsignelse af deres ægteskab i Viborg Domkirke. Find dit bopælssogn her.
Herudover kan I få en kirkelig velsignelse i domkirken, hvis en af jer er døbt eller konfirmeret i kirken, hvis I har boet i Viborg Domsogn, eller hvis jeres forældre eller børn bor i Viborg Domsogn.

Hvad gør jeg?

Kontakt kordegnekontoret på
tlf. 87 25 52 55 for at aftale dato og tidspunkt for en kirkelig velsignelse.

Til registrering af vielsen har kordegnen brug for en kopi af jeres vielsesattest.