Unge som går på Vestre Skole, kan tilmeldes konfirmandundervisning og konfirmeres i Viborg Domkirke, hvis følgende er opfyldt: 

 1) de er bosiddende i domsognet, eller

2) de har tilknytning til domkirken, eller

3) de er bosiddende i Vestervang sogn og der oprettes ikke hold der.

Tilmelding skal ske ved NEMID med angivelse af, at de går på Vestre Skole samt om de har tilknytning til domkirken eller er bosiddende i Vestervang sogn.

TILMELDNING


7. klasses elever fra Vestre Skole, som opfylder et af ovenstående, konfirmeres den sidste søndag i april af domprovst Thomas Frank tofr[at]km.dk 

Den 26. april 2020

Den 25. april 2021

Den 24. april 2022