Konfirmandundervisning

Unge som går på Vestre Skole, kan tilmeldes konfirmandundervisning og konfirmeres i Viborg Domkirke, hvis følgende er opfyldt: 

 1) de er bosiddende i domsognet, eller

2) de har tilknytning til domkirken, eller

3) de er bosiddende i Vestervang sogn og der ikke oprettes hold der.

Konfirmandundervisningen starter efter efterårsferien.

 

 

Læs her inden konfirmandtilmelding

Det er vigtigt at vælge hvilken skole og hvilken klasse barnet går på/i.

Tilmelding via linket herunder sker nemt og sikkert. Hav NemID klar.

Hvis barnet er døbt i et kristent trossamfund udenfor folkekirken eller døbt i udlandet, skal der medfølge en scannet kopi af barnets dåbsattest.

Vær opmærksom på følgende:

Forældremyndighedsindehaver(e) skal have NemID.

Tilmeldingen er først endelig, når du/I har modtaget en bekræftelse fra sognet.

Kontakt domkirken på tlf. 87 25 52 55 hvis du/I ønsker at framelde en tilmelding.


Konfirmationsdatoer

7. klasses elever fra Vestre Skole, som opfylder et af tilknytningskravene nævnt i teksten ved siden af, konfirmeres den sidste søndag i april kl. 10.00.

Den 25. april 2021

Den 24. april 2022

Den 30. april 2023