Konfirmandundervisning

Elever der går på 7. klassetrin på Viborg Private Realskole kan gå til konfirmations forberedelse og blive konfirmeret i Viborg Domkirke/Sortebrødre Kirke.
Det er sognepræsterne Christian Langballe (7.X og 7.Y), Leif Holmstrøm (7.Z) og Eva-Maria Schulz (7.V og C 4) der varetager undervisning og konfirmation.
De klasser der undervises af Eva-Maria Schulz går til konfirmationsforberedelse i Sortebrødrehus og bliver konfirmeret i Sortebrødre Kirke - de skal derfor tilmeldes i Sortebrødre Kirke, Viborg Søndre Sogn.

 

 

Læs her inden konfirmandtilmelding

Det er vigtigt at der vælges hvilken skole og hvilken klasse barnet går på/i.

Tilmelding via linket herunder sker nemt og sikkert. Hav NemID klar.

Hvis barnet er døbt i et kristent trossamfund udenfor folkekirken eller døbt i udlandet, skal der medfølge en scannet kopi af barnets dåbsattest.

Vær opmærksom på følgende:

Forældremyndighedsindehaver(e) skal have NemID.

Tilmeldingen er først endelig, når du/I har modtaget en bekræftelse fra sognet.

Kontakt domkirken på tlf. 87 25 52 55 hvis du/I ønsker at framelde en tilmelding.


Konfirmationsdatoer for elever fra VPR

Elever fra Viborg Private Realskole konfirmeres lørdagen før den sidste søndag i april kl 9.00 og kl. 11.30

Den 29. august 2020
Kl. 9.30 ved Leif Holmstrøm
Kl. 11.30 ved Christian Langballe

Den 24. april 2021

Den 23. april 2022

Den 29. april 2023