Konfirmandundervisning

Elever der går på 7. klassetrin på Viborg Private Realskole kan gå til konfirmations forberedelse og blive konfirmeret i Viborg Domkirke.
Det er sognepræsterne Merete Bøye (7.X og 7.Z), Leif Holmstrøm (7.Y) og Eva-Maria Schulz (7.V og C 4) der varetager undervisning og konfirmation. De klasser der undervises af Eva-Maria Schulz går til konfirmationsforberedelse i Sortebrødrehus.

Klasserne bliver via skolen inviteret til konfirmandindskrivning i Sognegården i august måned. 

Læs her inden konfirmandtilmelding

Det er vigtigt at der i feltet: Yderligere kommentarer skrives hvilken skole og hvilken klasse barnet går på/i.

Tilmelding via linket herunder sker nemt og sikkert. Hav NemID klar.

Hvis barnet er døbt i et kristent trossamfund udenfor folkekirken eller døbt i udlandet, skal der medfølge en scannet kopi af barnets dåbsattest.

Vær opmærksom på følgende:

Forældremyndighedsindehaver(e) skal have NemID.

Tilmeldingen er først endelig, når du/I har modtaget en bekræftelse fra sognet.

Kontakt domkirken på tlf. 87 25 52 55 hvis du/I ønsker at framelde en tilmelding.


Konfirmationsdatoer for elever fra VPR

Elever fra Viborg Private Realskole konfirmeres lørdagen før den sidste søndag i april kl 9.00 og kl. 11.00

Den 25. april 2020
Kl. 9.00 - klasse V, Y og C 4.
Kl. 11.00 - klasse X og Z.

Den 24. april 2021

Den 23. april 2022

Den 30. april 2023