Navneændring

Anmodninger om navneændring samt betaling af gebyr for navneændring foretages på www.borger.dk.
I visse tilfælde skal anmodningen signeres af flere personer.

Behandlingen af din anmodning sker i det sogn, du bor i. Find dit bopælssogn her.
Behandlingen sker på baggrund af navneloven. 

Du er velkommen til at kontakte kordegnekontoret for vejledning i forbindelse med navneændring. Behandling af din anmodning kan først ske, når den er modtaget og gebyret betalt.

Læs meget mere om navneændring her.