Billeder fra Luciagudstjeneste 10. december 2017 i Viborg Domkirke

Viborg Domkirkes Korskole og Børnekor under ledelse af organist Karin Antonsen.

Forårsfrokost palmesøndag den 25. marts

Palmesøndag inviterer vi umiddelbart efter højmessen til en let forårsfrokost i caféen i Sognegården.

Vi skal hygge os sammen og glæde os over påsketiden, der nu er kommet.

Frokosten koster 40 kr. for voksne og 20 kr. for børn.   


Kirkekaffe

Med få undtagelser er der hver søndag efter højmessen kirkekaffe i Sognegårdens Café - hvor alle er velkommen.


Kirkebil

Kirkebil til søndagens gudstjenester eller til sogneaftener og teologisk voksenundervisning i Sognegården kan bestilles ved henvendelse til kordegnen fra tirsdag til fredag mellem kl. 9.00 og 13.00 på tlf. 87 25 52 55 eller ved henvendelse til Taxa lørdag og søndag, tlf. 86 62 66 00