Billeder fra Luciagudstjeneste 10. december 2017 i Viborg Domkirke

Viborg Domkirkes Korskole og Børnekor under ledelse af organist Karin Antonsen.

Fastelavnsgudstjeneste

i Viborg Domkirke Lørdag den 10. februar kl. 10.00

Ved biskop Henrik Stubkjær samt sognepræsterne Marianne Koch og Leif Holmstrøm. Kirkens børnekor synger.

Efter gudstjenesten er der tøndeslagning i biskoppens have, hvor der er præmier til kattekonger og dronninger.

Der serveres fastelavnsboller og varm kakao.

Arrangementet er gratis. 


Kirkekaffe

Med få undtagelser er der hver søndag efter højmessen kirkekaffe i Sognegårdens Café - hvor alle er velkommen.


Kirkebil

Kirkebil til søndagens gudstjenester eller til sogneaftener og teologisk voksenundervisning i Sognegården kan bestilles ved henvendelse til kordegnen fra tirsdag til fredag mellem kl. 9.00 og 13.00 på tlf. 87 25 52 55 eller ved henvendelse til Taxa lørdag og søndag, tlf. 86 62 66 00