I 2020 vil besøgende i Viborg Domkirke i ugerne 1 - 41 kunne følge med i Nationalmuseets store istandsættelse/afrensning af Joakim Skovgaards mange smukke fresker. I nævnte periode vil der være stillads i kirken.

Kirken vil være åben og der vil blive holdt gudstjenester og kirkelige handlinger. I den periode hvor apsis og højkor istandsættes, etableres der et alter foran lysestagen.

Tak til Augustinus Fonden, som har gjort det muligt at få sikret hvælvene og genopfrisket freskerne.

Læs nedenfor hvad konserveringstekniker Birgitte Faurhøj Olsen fra Nationalmuseet skriver om arbejdet. 


Lidt om den forestående restaurering af freskerne i Viborg Domkirke

Joakim Skovgaards fresker i Viborg Domkirke står foran en større restaurering, da malerierne gennem årene har fået flere skæmmende skader. Restaureringen vil blive udført af Nationalmuseets konservatorer, fra starten af januar 2020.

Siden færdiggørelsen af Domkirkens enestående freskoudsmykning, har malerierne ikke været genstand for en samlet istandsættelse som den der nu skal gennemføres. Enkelte dele af udsmykningen har dog gennem tiden gennemgået behandlinger på grund af forskellige lokale skader der er opstået både i forbindelse med udsmykningen, og på grund af forskellige påvirkninger gennem årene. Senest blev dele af motiverne i korsarmene restaureret i 1997, også den gang ved Nationalmuseet.

Baggrund for restaureringen

Planen for den forestående restaurering har været undervejs længe, og den primære årsag til at tage hånd om freskerne nu er, at der gennem mange år er opstået revner i kirkens hvælvinger, forårsaget af sætninger i kirkens murværk. Sætningsrevnerne har været under observation i flere år, og siden maj måned er der udført stabilisering af murværket over hvælvene i korsarmene, korsskæringen, kor og apsis, så fremtidige skader undgås.

Ud over arbejdet omkring sætningsrevner, skal samtlige kirkens fresker, ca. 2000 m2, overfladerenses, og forskellige skader i farvelaget, skal udbedres.

Forundersøgelsen

Forud for restaureringen har Nationalmuseet gennemført en forundersøgelse af freskerne for at fastslå arbejdes omfang. Maleriernes tilstand er blevet gennemgået, der er blevet udført rensningsprøver, og det er blevet fastlagt hvilke metoder og materialer der skal anvendes til det omfattende arbejde, Skovgaards fresker er enestående både kunstnerisk, omfangsmæssigt og teknisk, og det er vigtigt at rensning og retouchering foretages med udgangspunkt i de freskometoder som Skovgaard og hans medarbejdere i sin tid anvendte. Endelig er der lavet et overslag på hvor lang tid der skal bruges til restaureringen.

Restaureringsarbejdet.

Gennem årene har sod fra stearinlys, støv, og partikler fra den omgivende by luft lagt sig som en hinde på malerierne, og restaureringen indledes derfor med en overfladerensning af malerierne. Rensningen udføres differentieret, det vil sige både vådt og tørt, alt afhængigt af hvor godt farverne er afbundet.  Prøver har vist at den overvejende del af farverne i freskerne kan tåle afrensning med vand, dog er der enkelte farver der forsigtige skal renses med tørsvamp, da eksempelvis de gule farver er vandopløselige.  

Sætningerne i hvælvingerne har forårsaget partielt tab af puds og farve langs revnerne, flere af disse revner er synlige fra gulvet, og nu, efter endt stabilisering, skal revnerne lukkes. Dette gøres med kulekalksmørtel med tilslag der svarer til den, oprindelige pudsbund så reparationerne ikke bliver tydelige. Løstsiddende puds og farvelag omkring revnerne skal fastlægges, så der ikke sker yderligere farvetab, og endelig skal revnerne farveudbedres gennem retouchering med akvarelfarver i en teknik, så man ikke fra gulvet kan se hvor udbedringerne er foretaget, men tæt på vil det være muligt at adskille de retoucherede dele fra det originale maleri.

På vægmalerierne i sideskibene ses, under vinduerne spor af kondensvand der er løbet ned over freskerne fra bunden af vinduesnicherne. I disse områder vil der skulle bruges mange kræfter på at fjerne disse misfarvede ”løbere”. Det beskidte vand fra bunden af vinduerne er trukket ind i maleriet overflade og den underliggende puds, og det bliver en udfordring at fjerne disse, fra områder som er så at sige i øjenhøjde og derfor meget skæmmende for oplevelsen af malerierne. Hertil kommer udbedring af mekaniske skader i farvelaget, igen især på malerierne i sideskibene.

Kirken vil være åben under restaureringsarbejdet

Det forestående restaureringsarbejde kommer til at ske i flere etaper, så kirken kan holdes åben gennem hele perioden hvor restaureringen pågår. Under arbejdet vil der blive afholdt en åbent hus arrangement, hvor det vil være muligt at møde konservatorerne, se arbejdet på tæt hold, og høre om processerne bag det omfattende arbejde.  Der vil også under arbejdet blive opsat plancher foran stilladsafskærmningen, så kirkegængere og kirkens gæster på den måde kan følge med i hvad der foregår.

Foto: Preben Grønbæk
Foto: Preben Grønbæk
Renseprøve. Foto: Nationalmuseet