Viborg Domkirkes Kordegnekontor, Stænderpladsen 3, 8800 Viborg

Tlf. 87 25 52 55 mail: mnp@km.dk 

 

ÅBNINGSTIDER

Mandag*

10.00 - 12.00

Tirsdag til fredag

9.00 - 13.00

Torsdag tillige

15.00 - 17.00

* Der er ikke mulighed for at få udskrevet attester om mandagen

 Kordegnekontoret kan være lukket på grund af en kirkelig handling.


Velkommen i Viborg Domkirke

Åbningstider for besøgende i Viborg Domkirke

Mandag - lørdagSøn- & helligdage
01.05 - 30.0911.00 - 17.0012.00 - 17.00
01.10 - 30.0411.00 - 15.0012.00 - 15.00

 

Kirken lukkes for turistbesøg under kirkelige handlinger

Entré 10,00 kr.

Gratis for andagtsøgende, børn under 15 år samt indbyggere i Viborg

_____________________________________________________________

RUNDVISNING i Viborg Domkirke for GRUPPER på op til 30 personer

koster 600,- kr. + 10,- kr. pr. voksen

Rundvisning for børn/unge koster 400,- kr.

Forespørgsel vedr. rundvisning/besøg til kirketjenerne

tirsdag - fredag kl. 11.00 -13.00 på tlf.: 87 25 52 50

eller på e-mail: viborgdomkirke@pc.dkHVAD GØR JEG VED ......

Fødsler

Forældre skal kun aflevere fødsels-anmeldelse, hvis der ingen jordemoder har medvirket ved fødselen.

Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved at udfylde en Omsorgs- og Ansvars erklæring på www.borger.dk: Familie og børn - faderskab. Erklæringen skal sendes senest 14 dage efter barnets fødsel.

Begge forældre skal signere før fælles forældremyndighed kan registreres i bopælssognet.

Kontakt gerne kordegnekontoret i dit bopælssogn hvis der er spørgsmål vedr. forældremyndighed.

Tryk her for at komme til borgersiden om faderskab

Dåb/navngivning

Et barn skal have navn inden det er 6 måneder gammelt. Dette kan ske ved dåb eller navngivning.

Ønskes dåb i Viborg Domkirke kontakt kordegnekontoret på tlf. 87 25 52 55.

Ønsker du at navngive dit barn kan det ske på www.borger.dk - Familie og børn - navne og navneændring - navngivning.

Er der fælles forældremyndighed, skal begge forældre signere navngivningsblanketten.

Læs mere om navngivning her

Vielse

Anmeldes til kordegnekontoret.

Alle medlemmer af folkekirken med bopæl i Viborg Domsogn kan blive viet i Viborg Domkirke.

Før vielse kan finde sted, skal der udfærdiges en prøvelsesattest i bopælskommunen. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret sammen med øvrige relevante oplysninger.

Dødsfald/begravelse

Dødsfald/begravelse. Dødsfald anmeldes på www.borger.dk senest to hverdage efter dødsfaldet. Kordegnen kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med anmeldelsen.

Tidspunkt og forløb af bisættelse/begravelse aftales med præsten.

Handlingen kan efter aftale finde sted fra Viborg Domkirke, Viborg kirkegårdskapel eller Viborg Sygehuskapel.

Tryk her for at komme til borgersiden vedr. dødsfald

Navneændring

Navneloven, blanketter til navneændring og vejledning vedr. betaling af gebyr for navneændring (480,00 kr.) findes på: www.borger.dk

Kontakt gerne kordegnekontoret i dit bopælssogn for vejledning i forbindelse med navneændringer.

Find dit sogn på www.sogn.dk

Læs mere om navneændring her