Domprovst Thomas Frank

Sct. Leonis Stræde 1

8800 Viborg

Tlf. 24 80 52 04

Mail: tofr(at)km.dk 

Lørdag fridag

Sognepræst Marianne Koch

Gl. Ålborgvej 14

8800 Viborg

Tlf. 29 16 60 55

Mail: mkk(at)km.dk

Fri mandag samt fredage i ulige uger og lørdage i lige uger.

Sognepræst Merete Møllmann Bøye

Vestre Langgade 51

8843 Ans

Tlf. 23 90 25 12

Mail: mmb(at)km.dk

Mandag fri, desuden fri lørdage i ulige uger

 

Flyverprovst og sognepræst Leif Holmstrøm

Fennebakken 143

8800 Viborg

Tlf. 24 94 13 60

Mail: leh(at)km.dk

 Fri mandag samt lørdage i ulige uger.


Præsterne i Viborg Domprovsti har fri på mandage, har du brug for hjælp af en præst på mandage, er der en præst på vagttelefonen: 70 22 03 03

Kordegn

Kordegn Minna Nygaard Pedersen
Tlf. 87 25 52 55
Email: mnp(at)km.dk 

Vikar for kordegn - Mie Jensen
Email: imj(at)km.dk

Kordegnekontorets åbningstid:

Mandag 

10.00 - 12.00

Tirsdag til fredag

9.00 - 13.00

Torsdag tillige

15.00 - 17.00

Kirketjenere

Kirketjener Lisbeth Kærslund Pedersen
Kirketjener Theresa Kristensen
Kirketjener Bettina Søgaard


Tlf. 87 25 52 50
viborgdomkirke(at)pc.dk

Kirketjernerne træffes tirsdag - fredag kl. 11.00 - 13.00

Sognegårdens serviceassistent

Serviceassistent Hanne Andersen Hoffmann
Tlf. 24 98 99 88 
serviceass(at)viborgdomsogn.dk

Organister

Domorganist Ejner Nielsen
mobil: 28 30 61 29
domorg(at)viborgdomsogn.dk 

Organist Jette Haslund Birch
mobil: 40 98 44 20
org2(at)viborgdomsogn.dk

Kirke- og kulturmedarbejder

Kirke- og kulturmedarbejder Bodil Frøsig
Tlf. 87 25 52 58
kirkeogkultur(at)viborgdomsogn.dk

HVAD GØR JEG VED ......

Fødsler

Forældre skal kun aflevere fødsels-anmeldelse, hvis der ingen jordemoder har medvirket ved fødselen.

Ugifte forældre kan få faderskabet registreret ved at udfylde en Omsorgs- og Ansvars erklæring på www.borger.dk: Familie og børn - faderskab. Erklæringen skal sendes senest 14 dage efter barnets fødsel.

Begge forældre skal signere før fælles forældremyndighed kan registreres i bopælssognet.

Kontakt gerne kordegnekontoret i dit bopælssogn hvis der er spørgsmål vedr. forældremyndighed.

Tryk her for at komme til borgersiden om faderskab

Dåb/navngivning

Et barn skal have navn inden det er 6 måneder gammelt. Dette kan ske ved dåb eller navngivning.

Ønskes dåb i Viborg Domkirke kontakt kordegnekontoret på tlf. 87 25 52 55.

Ønsker du at navngive dit barn kan det ske på www.borger.dk - Familie og børn - navne og navneændring - navngivning.

Er der fælles forældremyndighed, skal begge forældre signere navngivningsblanketten.

Læs mere om navngivning her

Vielse

Anmeldes til kordegnekontoret.

Alle medlemmer af folkekirken med bopæl i Viborg Domsogn kan blive viet i Viborg Domkirke.

Før vielse kan finde sted, skal der udfærdiges en prøvelsesattest i bopælskommunen. Prøvelsesattesten afleveres på kordegnekontoret sammen med øvrige relevante oplysninger.

Dødsfald/begravelse

Dødsfald/begravelse. Dødsfald anmeldes på www.borger.dk senest to hverdage efter dødsfaldet. Kordegnen kan, hvis det ønskes, være behjælpelig med anmeldelsen.

Tidspunkt og forløb af bisættelse/begravelse aftales med præsten.

Handlingen kan efter aftale finde sted fra Viborg Domkirke, Viborg kirkegårdskapel eller Viborg Sygehuskapel.

Tryk her for at komme til borgersiden vedr. dødsfald

Navneændring

Navneloven, blanketter til navneændring og vejledning vedr. betaling af gebyr for navneændring (480,00 kr.) findes på: www.borger.dk

Kontakt gerne kordegnekontoret i dit bopælssogn for vejledning i forbindelse med navneændringer.

Find dit sogn på www.sogn.dk

Læs mere om navneændring her