Serviceassistent 312 timer/år

Serviceassistent

En stilling som serviceassistent ved Viborg Domkirke, Viborg Domsogn, er ledig til besættelse hurtigst muligt.

Stillingen er på ca. 312 timer pr. år.

Serviceassistenten skal varetage følgende opgaver:

  • Tage del i vagttjenesten i forbindelse med Domkirkens åbningstider
  • Rengøringsopgaver i kirken og sognegården
  • Klargøring og anretning i sognegården ifm. diverse arrangementer

Vi forventer, at du:

  • er serviceminded og kan arbejde selvstændigt
  • kan indgå i et problemfrit samarbejde med øvrige medarbejdere ved kirken og i sognegården
  • er fleksibel for så vidt angår tilrettelæggelsen af arbejdstiden
  • er indstillet på en hverdag, hvor du har forskellige opgaver på forskellige lokaliteter
  • har blik for, hvad der skal gøres – og kan sørge for, at det bliver gjort

 

Du vil indgå i et team bestående af yderligere en serviceassistent og to kirketjenere. Du kan se mere om Viborg Domkirke på vores hjemmeside: https://www.viborgdomkirke.dk/

Ansættelse sker ved Viborg Domsogns Menighedsråd, Stænderpladsen 3, 8800 Viborg.

Ansættelsen er ikke dækket af overenskomst, hvorfor ansættelse sker på individuelle vilkår, som aftales med menighedsrådet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kirketjener Ulrik Bach Andersen på telefonnummer 20 89 49 14.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til 8613fortrolig@sogn.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 24. april 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 18.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.