Preben Grønbæk

Gl. Aalborgvej 13, Viborg

Mail: preben.gronbaek(at)mail.dk

Formand for menighedsrådet

Ole Rahn

Gefionsvej 3, Viborg

Mail: or(at)rahn.dk 

Næstformand, kirkeværge og kontaktperson

Leif Jensen

Løvstikkevej 4, Viborg

Mail: leif_gernersvej11(at)yahoo.dk

Kasserer

Allyn Christophersen

Stensigvej 8, Løgstrup

Mail: allyn45(at)hotmail.com

Bygningskyndig

Frede Fruergaard Møller

Søndersøparken 17 A, 1. -5, Viborg 

Mail: frede(at)fmoller.dk

Annemarie Barrett Christensen

Gl. Aalborgvej 53, 1. tv., Viborg

Mail: abc-revision(at)mail.tele.dk

Marie Brorsen Skaarup

Gl. Aalborgvej 76, st. th., Viborg

Mail: mariesk(at)hotmail.com

Dorte Storm Larsen

Løvstikkevej 4, Viborg

Anker Mouritsen

Gefionsvej 12, Viborg

Mail: violaoganker(at)gmail.com

Stine Lammers Pedersen

Gl. Aalborgvej 16, Viborg

Mail: slammespedersen(at)gmail.com

Henrik Kjær

Kommenvej 21, Viborg

Domprovst Thomas Frank

Sct. Leonis Stræde 1, Viborg

Mail: tofr(at)km.dk

Kontaktperson

Sognepræst Marianne Koch

Gl. Aalborgvej 14, Viborg

Mail: mkk(at)km.dk

Sognepræst Christian Langballe

Nedergårdsvej 2, Tjele

Mail: chl(at)km.dk

Sognepræst Leif Holmstrøm

Fennebakken 143, Viborg

Mail: leh(at)km.dk

Theresa Kristensen

Medarbejderrepræsentant

Stedfortrædere:

Søren Christian Danashave Lund, Flensborggade 11, 1. th., København V

Helle Madsen Henningsen, Sct. Laurentii Vej 33, Viborg

Ejvind Larsen, Lærkevej 29, Viborg

Menighedsrådet

Viborg Domsogns Menighedsråd består af 11 valgte medlemmer samt 4 præster, der er fødte medlemmer.


Menighedsrådet holder et månedligt ordinært menighedsrådsmøde. Undtaget er dog juli og som regel også december måned. 
I møderne deltager foruden menighedsrådsmedlemmerne en medarbejderrepræsentant samt kordegnen, der er sekretær for menighedsrådet.
Menighedsrådsmøderne er offentlige. Møderne begynder kl. 19.00, holdes i konfirmandstuen i Sognegården, og alle er velkommen.

Dagsorden for det kommende møde er tilgængelig i Viborg Domkirke, i Sognegården og på hjemmesiden et par dage før mødet. 
Referatet fra det seneste møde kan ses samme steder.

Se, hvornår næste menighedsrådsmøde finder sted, i kalenderen herunder.   

Menighedsrådsmøder

20aug kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

20aug kl. 19:00
10sep kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

10sep kl. 19:00
08okt kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

08okt kl. 19:00
19nov kl. 19:00

Menighedsrådsmøde

19nov kl. 19:00
17dec kl. 19:00

Evt. menighedsrådsmøde

17dec kl. 19:00