Menighedsrådet

Viborg Domsogns Menighedsråd består af 11 valgte medlemmer samt 4 præster, der er fødte medlemmer.


Menighedsrådet holder et månedligt ordinært menighedsrådsmøde. Undtaget er dog juli og som regel også december måned. 
I møderne deltager foruden menighedsrådsmedlemmerne en medarbejderrepræsentant samt kordegnen, der er sekretær for menighedsrådet.
Menighedsrådsmøderne er offentlige. Møderne begynder kl. 19.00, holdes i konfirmandstuen i Sognegården, og alle er velkommen.

Dagsorden for det kommende møde er tilgængelig i Viborg Domkirke, i Sognegården og på hjemmesiden et par dage før mødet. 
Referatet fra det seneste møde kan ses samme steder.

Se, hvornår næste menighedsrådsmøde finder sted, i kalenderen herunder.   

Preben Grønbæk

Gl. Aalborgvej 13, Viborg

Mail: preben.gronbaek(at)mail.dk

Formand for menighedsrådet

Ole Rahn

Gefionsvej 3, Viborg

Mail: or(at)rahn.dk 

Næstformand, kirkeværge og kontaktperson

Leif Jensen

Løvstikkevej 4, Viborg

Mail: leif_gernersvej11(at)yahoo.dk

Kasserer

Allyn Christophersen

Stensigvej 8, Løgstrup

Mail: allyn45(at)hotmail.com

Bygningskyndig

Frede Fruergaard Møller

Søndersøparken 17 A, 1. -5, Viborg 

Mail: frede(at)fmoller.dk

Annemarie Barrett Christensen

Gl. Aalborgvej 53, 1. tv., Viborg

Mail: abc-revision(at)mail.tele.dk

Marie Brorsen Skaarup

Gl. Aalborgvej 76, st. th., Viborg

Mail: mariesk(at)hotmail.com

Dorte Storm Larsen

Løvstikkevej 4, Viborg

Anker Mouritsen

Gefionsvej 12, Viborg

Mail: violaoganker(at)gmail.com

Stine Lammers Pedersen

Gl. Aalborgvej 16, Viborg

Mail: slammespedersen(at)gmail.com

Henrik Kjær

Kommenvej 21, Viborg

Domprovst Thomas Frank

Sct. Leonis Stræde 1, Viborg

Mail: tofr(at)km.dk

 

 

Sognepræst Marianne Koch

Gl. Aalborgvej 14, Viborg

Mail: mkk(at)km.dk

Sognepræst Christian Langballe

Nedergårdsvej 2, Tjele

Mail: chl(at)km.dk

Sognepræst Leif Holmstrøm

Fennebakken 143, Viborg

Mail: leh(at)km.dk

Jette Haslund Birch

Medarbejderrepræsentant

Stedfortrædere:

Søren Christian Danashave Lund, Flensborggade 11, 1. th., København V

Helle Madsen Henningsen, Sct. Laurentii Vej 33, Viborg

Ejvind Larsen, Lærkevej 29, ViborgMenighedsrådsvalg 2020

Hør valgsangen: Brug din stemme

Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådet. Sådan har det været i over 100 år, og sådan er det stadig. Men i år er der kommet en ny procedure for gennemførelse af valget. Hidtil har valglovgivningen været strikket sammen på en måde, hvor der som udgangspunkt var afstemningsvalg, men i realiteten har der i mange år i langt de fleste sogne kun været indgivet én liste. Det er altså alligevel som regel endt uden afstemning. Det har Kirkeministeriet nu taget konsekvensen af og lanceret en ny lovgivning, der har aftalevalget som udgangspunkt – men det er selvfølgelig stadig muligt at indgive en alternativ liste og dermed udløse et afstemningsvalg.

Valgprocessen begyndte i vores sogn allerede d. 9. juni, hvor vi holdt det lovpligtige orienteringsmøde. Her fortalte menighedsrådet om sit arbejde, og det var også muligt at tilkendegive, at man ønskede at stille op til valget. Den formelle opstilling af kandidater finder dog først sted d. 15. september, hvor alle sogne i Danmark afholder valgforsamling. På valgforsamlingen kan enhver, der er valgbar, melde sig som kandidat. Efter en orientering om, hvad menighedsrådet har arbejdet med de forgangne fire år, og hvilke opgaver der skal varetages af det kommende menighedsråd, vil de opstillede kandidater præsentere sig selv. Der vil være debat mellem kandidaterne, og du får mulighed for at stille spørgsmål.

Selve afstemningen er skriftlig og hemmelig. Alle, der er over 18 år, medlemmer af folkekirken, har dansk indfødsret og bor i Viborg Domsogn, kan stemme og er samtidig valgbare, hvis de ikke har begået grove lovovertrædelser. Når du ankommer, vil du blive spurgt om de faktorer, der afgør, om du har stemmeret. De, der ikke har stemmeret, vil blive placeret et særligt sted i lokalet. De med stemmeret må stemme på op til seks forskellige kandidater – men altså kun én gang på hver. I alt skal vi vælge 11 menighedsrådsmedlemmer. Sognets fire præster er fødte medlemmer og er derfor ikke på valg. Stemmerne bliver talt op af valgbestyrelsen på mødet, og resultatet bliver annonceret. Herefter vælges stedfortrædere til menighedsrådet efter samme procedure.

Hvis der ikke indgives en anden liste, bliver de kandidater og stedfortrædere, der er valgt på valgforsamlingen, det nye menighedsråd. Men hvis nogen føler, at deres holdninger ikke er blevet repræsenteret, eller de er meget uenige med det råd, der er blevet sammensat på valgforsamlingen, har de mulighed for at opstille deres egen liste. Den skal underskrives af mindst 11 stillere og indleveres senest d. 13. oktober. I så fald får vi et afstemningsvalg, som afholdes d. 17. november. Det nye menighedsråd har første arbejdsdag 1. søndag i advent.

Domkirken er en stor institution, som i høj grad præger vores by. Hvis du vil have indflydelse på, hvem der skal afgøre, hvilke aktiviteter der er i domkirken, hvordan kirken profilerer sig udadtil, og hvad pengene skal bruges på, er det vigtigt, at du kommer til valgforsamlingen. Vær kritisk og stil spørgsmål til kandidaterne, så vi får valgt de rigtige.

 

Menighedsrådsmøder

17dec kl. 19:00

Evt. menighedsrådsmøde

17dec kl. 19:00