Hvad er meningen?

Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke

Hvad er meningen? er et interaktivt formidlingstilbud på Skovgaard Museet om livets store spørgsmål med udgangspunkt i Joakim Skovgaards udsmykning af Viborg Domkirke med bibelske motiver. Det er vedkommende, sjovt og lærerigt for alle, herunder i særdeleshed skoleklasser og konfirmander.

Målet med Hvad er meningen? er at stimulere sanser, fantasi og intellekt og bidrage til nye oplevelser af Skovgaards værker på museet og i Viborg Domkirke.Hvad er meningen? åbner op for nysgerrighed, undren og meddigtning og giver lyst til refleksion over kunst, tro og personlige livsspørgsmål. Hvad er meningen? giver en forståelse for nogle af de kristne motiver i domkirken, så man kan relatere dem til sit eget liv og opnå en forståelse for vores fælles kulturelle arv.

Hvad er meningen? består af tre dele, som giver forskellige tilgange til Joakim Skovgaards værker. Formidlingstilbudene knytter sig til Skovgaard Museet, Viborg Domkirke og Internettet. Hver del kan fungere alene, men i sammenhæng giver de en forståelse for Skovgaards billedunivers og en mulighed for refleksion over egne spørgsmål og holdninger til liv, kunst og tro.

Praktisk information:

Målgruppe: 3.-4. klasse (minikonfirmander) og 6.-8. klasse (konfirmander)
Varighed: 2 timer
Pris: 800 kr. for gruppe på 24 personer (Efter besøget sender Skovgaard Museet en samlet faktura på 800 kr. Af dette beløb opkræver Skovgaard Museet 600 kr. og Viborg Domkirke opkræver 200 kr.).

Bestil et besøg på tlf. 86623975 eller skriv til museumsinspektør Kathrine Svanum Andersen på ksa@skovgaardmuseet.dk.

Se også Hvad er meningens? hjemmeside www.hvadermeningen.dk

 

Skovgaard Museet 

 

 

Anne Mette Villumsen